• ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ยินดีต้อนรับนักศีกษาจบใหม่
  • พัฒนาระบบด้วย java, wift หรือ ionic

21-May-18

 

Applied
  • วิเคราะห์และออกแบบระบบ
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
  • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

21-May-18

 

Applied
  • พัฒนาระบบในส่วนของ Web Application
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • พัฒนาระบบด้วย Java , Javascript, HTML

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.