• ปริญญาตรี เข้าใจ HTML CSS
  • มีความทักษะ Photoshop ,Illustrator,Web Responsive
  • มีความรู้ทางด้าน Wordpress รับนักศึกษาจบใหม่

23-Mar-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?