• มีประสบการณ์ Automate Testingหรือเข้าใจด้านCoding
 • ป็นที่ปรึกษาให้ทีมในการออกแบบ Test Cases
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงสร้างเว็บไซต์ ( DOM)

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.และปริญญาตรี เข้าใจ HTML CSS
 • มีความทักษะ Photoshop ,Illustrator,Web Responsive
 • มีความรู้ทางด้าน Wordpress รับนักศึกษาจบใหม่

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลยอดขายและรักษายอดขายของตนเองให้เป็นไปตามเป้าหม
 • มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ
 • สื่อสารทำความเข้าใจและวิเคราะห์ภาพรวมของสินค้า

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HTML, JavaScript framework , CSS , AJAX , jQuery ,
 • API , RESTful Services , MVC , Microservice Server
 • เป็นส่วนหนึ่งของ Scrum Team

15-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.