• ประสานงานระหว่างทีมกับกับลูกค้าในการทำเว็บไซต์
  • มีทักษะการสื่่อสารและคิดวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญ
  • สรุปดีไซน์ ติดตามและบริหารระยะเวลาของโปรเจค

24-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี เข้าใจ HTML CSS
  • มีความทักษะ Photoshop ,Illustrator,Web Responsive
  • มีความรู้ทางด้าน Wordpress รับนักศึกษาจบใหม่

24-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ Automate Testingหรือเข้าใจด้านCoding
  • ป็นที่ปรึกษาให้ทีมในการออกแบบ Test Cases
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงสร้างเว็บไซต์ ( DOM)

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?