• ปวส.และปริญญาตรี เข้าใจ HTML CSS
 • มีความทักษะ Photoshop ,Illustrator,Web Responsive
 • มีความรู้ทางด้าน Wordpress รับนักศึกษาจบใหม่

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลยอดขายและรักษายอดขายของตนเองให้เป็นไปตามเป้าหม
 • มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ
 • สื่อสารทำความเข้าใจและวิเคราะห์ภาพรวมของสินค้า

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ Automate Testingหรือเข้าใจด้านCoding
 • ป็นที่ปรึกษาให้ทีมในการออกแบบ Test Cases
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงสร้างเว็บไซต์ ( DOM)

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Overseeing all finance and accounting functions
 • AP, AR, Cash Flow ,TAX, Costing ,Reporting
 • CPD(Must have) Bangna

12-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • HTML, JavaScript framework , CSS , AJAX , jQuery ,
 • API , RESTful Services , MVC , Microservice Server
 • เป็นส่วนหนึ่งของ Scrum Team

05-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?