• วุฒิการศึกษา ปวชขึ้นไป
  • มีใจงานรักงานบริการ
  • มีความรับผิดชอบ ขยันอดทน และซื่อสัตย์

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวชขึ้นไป
  • ขยันอดทน และซื่อสัตย์
  • มีความรับผิดชอบ

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?