• วิเคราะห์ ขบวนการผลิต และสามารถนำเสนอการแก้ปัญหา
  • นำระบบ ERP เข้าไปใช้ในขบวนการผลิต
  • วิเคราะห์ต้นทุนและทบทวนกิจกรรมลดค่าใช้จ่าย

04-Dec-19

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor's Degree or higher in IT
  • MIS, Engineering, Accounting
  • 3 years' experience in ERP application

04-Dec-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?