• ปวส. ปริญญาตรี
  • มีความขยัน และอดทน
  • พูดภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

25-May-18

Base salary + high commission

Applied
  • มีความขยัน และอดทน
  • บุคลิคดี / มนุษย์สัมพันธ์ดี
  • พูดภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

25-May-18

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.