• ผู้รับเหมาช่วง ติดตั้งกระจกอลูมิเนียม
 • สามารถไปดูงานต่างจังหวัดได้
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ

16-Aug-17

 

Applied
 • ใช้ computer programme ได้ทั้ง Auto Cad, 3D
 • ป.ว.ส. ขึ้นไป
 • สามารถถอดแบบ,ประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

16-Aug-17

 

Applied
 • ออกแบบ / ควบคุมงาน
 • วุฒิการศึกษา ป.ว.ส. ขึ้นไป
 • สามารถถอดแบบ,ประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

16-Aug-17

 

Applied
 • ติดตั้งราวระเบียง ราวบันได กันสาด
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถไปดูงานต่างจังหวัดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Aug-17

 

Applied
 • ช่างก่อ ฉาบ ปูกระเบื้อง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถไปดูงานต่างจังหวัดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • รับสมัครช่างฝ้า ช่างทาสี

16-Aug-17

 

Applied
 • ผู้รับเหมาก่อสร้าง
 • รายได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป

16-Aug-17

 

Applied
 • สามารถใช้ กล้องสำรวจ Total Station ได้เป็นอย่างดี
 • วุฒิการศึกษา ป.ว.ส. ขึ้นไป
 • ช่างสำรวจ และ ควบคุมงานก่อสร้าง

16-Aug-17

 

Applied
 • ผู้รับเหมาช่วง ติดตั้งกระจกอลูมิเนียม
 • สามารถไปดูงานต่างจังหวัดได้
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ

16-Aug-17

 

Applied
 • ผู้รับเหมาเฟอร์นิเจอร์บิ๋วอิน
 • เพศ ชาย
 • เคยมีประสบการณ์ทำงานเฟอร์นิเจอร์บิ๋วอิน

16-Aug-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร หรือ แม่บ้านของอาคาร
 • เพศ หญิง
 • มีความรู้ ความสามารถ และ รักในงานบริการ

16-Aug-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ธุรการและการตลาด
 • วุฒิการศึกษา ป.ว.ส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้ computer programme

16-Aug-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคาร
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Condo / Apartment)

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.