• ทำงานเป็นผู้ช่วยส่วนตัว
  • สามารถขับรถยนต์ รู้เส้นทางในกรุงเทพ
  • ได้เรียนรู้และทำงานกับผู้บริหารระดับสูง

6 hours ago

 

Applied
  • Work as part of the business development team
  • Manage relationships with key accounts
  • Work with Top Management

6 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?