• วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านตำแหน่งที่รับสมัครจะพิจาณา
 • มีความอดทน ขยัน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

25-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้เครื่อง Machining Center หรือ CNC
 • สามารถอ่านแบบและทำความเข้าใจในรายละเอียดได้

25-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่
 • สำรวจตลาด สินค้า ราคา / คู่แข่ง

25-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้เครื่อง Machining Center หรือ CNC
 • สามารถอ่านแบบและทำความเข้าใจในรายละเอียดได้

25-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านตำแหน่งที่รับสมัครจะพิจาณา
 • มีความอดทน ขยัน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

25-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้เครื่อง Machining Center
 • สามารถอ่านแบบและทำความเข้าใจในรายละเอียดได้

25-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านตำแหน่งที่รับสมัครจะพิจาณา
 • มีความอดทน ขยัน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

25-May-18

 

Applied
 • ออกแบบงานโลหะ Rack Pallet
 • มีประสบการณืเขียนแบบ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • เขียนแบบ 2D 3D

21-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • ติดต่อประสานงานลูกค้าเก่าและใหม่

21-May-18

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานจัดซื้อสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • อัธยาศัยดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

21-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • ตรวจสอบสินค้า จัดส่ง คุมวัตถุดิบ

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.