• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?