• มีทัศนคติที่่ดีในการทำงานร่วมกับเด็ก
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความอดทนและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

17-Jul-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?