• มีทัศนคติที่่ดีในการทำงานร่วมกับเด็ก
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความอดทนและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

23-Aug-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.