• ปวส., ปริญญาตรี บัญชีหรือเทียบเท่า / ช่างกลโรงงาน
  • ประสบการณ์ : 1-2 ปี
  • ไม่สูญบุหรี่, ไม่เคยถูกจับ

17-Jul-18

 

Applied
  • ปวส., ปริญญาตรี บัญชีหรือเทียบเท่า / ช่างกลโรงงาน
  • ประสบการณ์ : 1-2 ปี
  • ไม่สูญบุหรี่, ไม่เคยถูกจับ

17-Jul-18

 

Applied
  • ปวส., ปริญญาตรี บัญชีหรือเทียบเท่า
  • ประสบการณ์ : 1-2 ปี
  • ไม่สูญบุหรี่, ไม่เคยถูกจับ

17-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?