• จบการศึกษาป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • ควบคุมดูแลงานก่อสร้างต่างๆภายในโครงการ
  • จัดทำ BOQ ราคาจ้างเหมาผู้รับเหมา

12-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • ควบคุมดูแลงานก่อสร้างต่างๆภายในโครงการ
  • ประมาณการวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
  • สามารถอดปริมาณของจากแบบได้

12-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?