• เพศชาย, อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ปวส.ช่างอุตสาหกรรม
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

22-May-18

 

Applied
  • Bachelor or Master Degree in Food Science
  • Experience in food manufacturing or related fields
  • Good knowledge in ISO 9001, GMP, HACCP

22-May-18

 

Applied
  • ปวส.-ปริญญาตรี ด้านโลจิสติกส์/การบัญชี
  • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
  • ขับรถยกได้

22-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.