• ปริญญาตรี สาขาการตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ขายมีประสบการณ์ด้านงานขาย 1-2 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารทางโทรศัพท์

13-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1-2 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารทางโทรศัพท์ น้ำเสียงนุ่มนวล

13-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยมและรักในงานบริการ
 • มีความตั้งใจและทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

13-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้

13-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • จังหวัดสงขลา,ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช
 • ประสานงานดูแลติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

13-Jul-18

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • จังหวัดเชียงใหม่, นครสวรรค์
 • ประสานงานดูแลติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

13-Jul-18

 

Applied
 • Presales
 • Sales Engineer
 • computer engineering

13-Jul-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineer
 • Participate in prospective customer meetings
 • Good communication and presentation skills

13-Jul-18

 

Applied
 • Degree in Computer Science or related field
 • 3-7 years of working experience
 • Good analytical skill and problem-solving

13-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานขาย
 • ออกตลาดติดต่อลูกค้า
 • Account Executive

13-Jul-18

 

Applied
 • IT Manager
 • MIS Manager
 • Computer Engineering

11-Jul-18

 

Applied