• คนรุ่นใหม่ไฟแรงปสก 0-5 ปี รักการเรียนรู้ IT&Coding
  • รู้จัก เข้าใจและใช้เป็น: OOP (Java) และ MVC
  • เรียนรู้และลุยงานด้าน Angular, NodeJS, IONIC, Java

12 hours ago

 

Applied
  • คนรุ่นใหม่ไฟแรง 0-5 ปี รักการเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม
  • ใช้งาน Linux/UNIX และสามารถอ่าน/Coding ได้
  • พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ Docker, Microservices

30-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?