• คนรุ่นใหม่ไฟแรง 0-5 ปี รักการเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม
  • ใช้งาน Linux/UNIX และสามารถอ่าน/Coding ได้
  • พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ Docker, Microservices

16-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?