• เด็กไอทีทันโลก ประสบการณ์ 0-3 ปี ชอบเทคโนโลยีใหม่ๆ
  • ใช้งาน Linux/UNIX และเขียน JAVA ได้
  • พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ Docker, Microservice

21 hours ago

 

Applied
  • คนรุ่นใหม่ไฟแรง/จบใหม่ ปสก 0-5 ปี รัก IT & Coding
  • รู้จัก เข้าใจและใช้เป็น: OOP (Java) และ MVC
  • เรียนรู้และลุยงานด้าน Java, Angular, NodeJS, IONIC

10-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?