• คนรุ่นใหม่ไฟแรง ปสก 1-5 ปี รักไอทีและงาน coding
  • React Native / Cordova / Ionic 3 (Cross-Platform)
  • คุ้นเคย Angular,HTML5,CSS3,Javascript,WebService

12-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.