• ทำงานด้านบัญชี หรืองบประมาณอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • วิเคราะห์งบการเงินและงบประมาณ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14-Jul-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้าน trianing 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการทำงานเป็นทีม การนำเสนอ
 • บุคลิกมนุยสัมพันธ์ดี

14-Jul-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านพยาบาล 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีทักษะด้านการสื่อสารเป็นอย่างดี

14-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Good knowledge in ABAP
 • Minimum 2 years’ experience

14-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?