• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ทาง SAP (MM/SD Module) 3 ปีขึ้นไป
 • ทักษะภาษาอังกฤษดี

4 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การด้านจัดซื้อ,บริหารสัญญา 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การประสานงาน
 • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

18-Aug-17

 

Applied
 • ทำงานด้านบัญชี หรืองบประมาณอย่างน้อย 3 ปี
 • วิเคราะห์งบการเงินและงบประมาณ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี

18-Aug-17

 

Applied
 • Good analytical, interpersonal and communication
 • Experience with SAP (MM/FI/CO/HR Module)
 • SAP knowledge or experience as Team Leader

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.