• ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน

14-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย
  • อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
  • ประสบการณ์การทำงานด้านงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปี

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.