• มีประสบการณ์การ อย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน)
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

13-Nov-18

 

Applied
  • วางแผน ควบคุมดูแล และวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
  • ฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานการตลาด 5 ปีขึ้นไป

13-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?