• ปวส. หรือปริญญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ดูแลเกี่ยวกับการประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร
  • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

20-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?