• ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือสื่อสารภาษาจีนได้
  • บุคลิกดี มีความกระตือรือร้น

22-May-18

 

Applied
  • คนจีน สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน)
  • มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี, มีทักษะการทำงานที่ดี

22-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.