• ดูแลการจัดตารางนัดหมายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
  • บันทึกรายงานการประชุม จัดทำสรุปรายงานการประชุม
  • สามารถพูด อ่าน เขียน สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้

14-Aug-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
  • มีความรู้ด้านภาษา ASP.NET , C#
  • สามารถใช้คำสั่ง SQL และ Store Procedure ได้
  • สามารถสร้าง HTML Code ใน Text Editor ได้

14-Aug-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.