• ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

21-Aug-17

 

Applied
  • ชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
  • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
  • สามารถเชื่อมเหล็กได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Aug-17

 

Applied
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • มีสุขภาพแข็งแรง
  • อดทน ทำงานกลางแจ้งได้

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.