• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการขายและการเจรจาลูกค้า
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

20-Feb-19

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?