• ขายฮาร์ดแวร์ ขายซอฟแวร์ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
  • ติดต่อหาลูกค้ารายใหม่และติดตามดูแลฐานลูกค้าเก่า
  • วางแผนงานการขายสามารถทำยอดขายตามเป้าหมายได้

09-Nov-18

Salary negotiable

Applied
  • ผลิตภัณฑ์
  • การตลาด
  • DEMo สินค้า

08-Nov-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?