• ขายฮาร์ดแวร์ ขายซอฟแวร์ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
  • ติดต่อหาลูกค้ารายใหม่และติดตามดูแลฐานลูกค้าเก่า
  • วางแผนงานการขายสามารถทำยอดขายตามเป้าหมายได้

22-Mar-19

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการขายและการเจรจาลูกค้า
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

20-Mar-19

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?