• ขายอสังหาริมทรัพย์
  • โบนัส+คอมมิชชั่น
  • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

21 hours ago

 

Applied
  • ประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • ปฏิบัติงาน 5 วัน ต่อสัปดาห์
  • ประสบการณ์การเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี

13-Sep-19

 

Applied
  • Company Secretary
  • จัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท
  • มีความรู้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของกลต.

09-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?