• ประสบการณ์ จบปริญญาตรี ด้านการเงิน ด้านบัญชี
 • มีพื้นฐานด้านการเงินเป็นอย่างดี
 • สามารถทำ Cash Flow ทำ For Cash

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม โยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง 15 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในการควบคุมผู้รับเหมาในการก่อสร้าง มีใบกว

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • สนใจและเข้าใจในธุรกิจ E-commerce
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการนำเสนอ

14-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ปฎิบัติงาน ประจำโครงการ 6 วัน (หยุดวันอาทิตย์)
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 - 45 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป / สาขาวิศวกรโยธา ต้องมีใบอนุญาตประกอบ
 • ประสบการณ์ด้านควบคุมก่อสร้างมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.