• เพศชาย/หญิง อายุ 2235 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ทำงานด้านสรรหาว่าจ้าง 1 ปีขึ้นไป

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

21-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิชาชีพ
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 3-5 ปี

19-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied