• มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานจัดซื้อ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีทักษะในการเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • มีความรู้มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

17-Jul-18

 

Applied
  • Minimum 3 - 4 years experience in brand management
  • Good personalities with pleasant manners
  • Good command in English and Computer skill

13-Jul-18

 

Applied
  • experience in Software Development ASP.NET & C#
  • Understand database query programming
  • experience in JavaScript /CSS framework

13-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?