• คัดเลือก สรรหา และสัมภาษณ์งาน
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  • จัดทำแผนอัตรากำลังและดำเนินการสรรหาพนักงาน

23-Aug-17

 

Applied
  • ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 3 ปี
  • มีประสบการณ์ในการบริหารทีม
  • ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

21-Aug-17

 

Applied
  • ดูแลต้อนรับลูกค้า
  • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
  • ปวส. - ปริญญาตรี

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.