• งานออกแบบ, ประสานงาน, ตรวจสอบโครงการ
  • มีความรู้โปรแกรม Auto CAD,Skethc UP, Illustrator
  • มีประสบการณ์จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ & ควบคุมงาน

17-May-18

 

Applied
  • Degree in Business Administration or related
  • Good communication and presentation skills
  • 2-3 years experience in Managerial Position

17-May-18

Salary negotiable

Applied
  • 3 years+ in Web Developer's role
  • knowledge in PHP and MySQL program
  • Experience in both front and back end

16-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.