• มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน
 • บุคลิกภาพดี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้

19-May-18

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับนายจ้างได้
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถจัดการ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

19-May-18

 

Applied
 • Strong Personality, Excellent communication skill
 • Thai Nationality only
 • Ability to spot and resolve problems efficiently

19-May-18

 

Applied
 • Good attitude and strong mind
 • Able to communicate in English
 • Able to work under pressure and fast-paced

19-May-18

Salary negotiable

Applied
 • Flexibility to respond to different work situation
 • Knowledge of hospitality
 • Passion for sales and for achieving targets

19-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.