• งานขายโครงการ ลูกค้าราชการและเอกชน
  • มีประสบการณ์งานขายโครงการอย่างน้อย 2 ปี
  • มีประสบการณ์งานขายหน่วยงานราชการอย่างน้อย 2 ปี

18-May-18

 

Applied
  • มีพื้นฐาน ทักษะด้านวิศวกรรม
  • มีประสบการณ์ ในการลดต้นทุนวัตถุดิบในการผลิต
  • -

17-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.