• ู้ผู้จัดการโรงงานผลิต ประสบการณ์ 20 ปีขึ้นไป
  • สามารถปฏิบัติงานประจำโรงงาน อ.พระแสงจ.สุราษฎร์ธานี
  • ประสบการณ์ในการ Set up ระบบการทำงานในโรงงาน

13-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?