• วิศวกรไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ควบคุมการผลิตอย่างน้อย 2 ปี
  • ประสบการณ์ซ่อมบำรุงไฟฟ้าเครื่องจักร,ไฟฟ้าโรงงาน

09-Nov-18

 

Applied
  • วิศวกรโยธา ประสบการณ์ 10 ปี
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ควบคุมโครงการก่อสร้าง
  • เขียนแบบ ออกแบบ คำนวณแบบได้

07-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?