• งานจัดหาและจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตอุตสาหกรรม
  • งานจัดหา/จัดจ้างผู้รับเหมา
  • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 10 ปี

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • ู้ผู้จัดการโรงงานผลิต ประสบการณ์ 20 ปีขึ้นไป
  • สามารถปฏิบัติงานประจำโรงงาน อ.พระแสงจ.สุราษฎร์ธานี
  • ประสบการณ์ในการ Set up ระบบการทำงานในโรงงาน

18-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?