• วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างอิเล็คทรอนิกส์
  • มีความรอบคอบ กระตือรือร้น
  • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.