• วางแผนงาน PM ได้
 • ประสบการณ์อย่างน้อย5ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี

8 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Digital Marketing
 • ความรู้และทักษะในการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ

24-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Digital Marketing
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • Service Mind

24-Sep-18

 

Applied
 • project management
 • transformation
 • analytical

20-Sep-18

 

Applied
 • human resources
 • employee value proposition
 • employee engagement

20-Sep-18

 

Applied