• สามารถจัดทำ,วางแผนการทำบัญชีได้ทั้งระบบ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสูงกว่า
  • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการส่วนบัญชี 5 ปี

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?