• บริหารโรงเรียนดนตรียามาฮ่าในเครือข่าย
  • ปริญญาปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านการบริหาร การตลาด
  • ประสบการณ์ด้านบริหาร ธุรกิจแฟรนไชส์ หรือบริหารสาขา

18-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.