• ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • จัดการเรื่องการเดินทางของผู้บริหาร
  • จัดประชุมในระดับบริหาร และช่วยติดตามผลการประชุม

22 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.