• ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดการเรื่องการเดินทางของผู้บริหาร
 • จัดประชุมในระดับบริหาร และช่วยติดตามผลการประชุม

18-Aug-17

 

Applied

Costing Manager

Siam Motors Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Strong leadership skills
 • Ability to work under stressful conditions
 • Analytical and problem solving skills

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีบุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะในการเจรจา

15-Aug-17

 

Applied
 • Good command of spoken and written English
 • Can go to work in up country area
 • 2 – 3 years’ experience in Sales function

15-Aug-17

 

Applied
 • Appreciate to have shipping experience
 • Proactive working style
 • At least 1 to 3 years experience

15-Aug-17

 

Applied
 • Have a through knowledge of credit control
 • Proactive working style
 • At least 10 years’ experience

15-Aug-17

 

Applied
 • Preferable in Leasing business
 • Strong in internal control and strong leadership
 • Experience at least 10 years in related function

15-Aug-17

 

Applied
 • At least 5 years experiences in credit control
 • Target oriented
 • Strong analysis - Problem Solving -

15-Aug-17

 

Applied
 • At least 7 years working experiences in financial
 • Knowledge of TFRS and tax regulation is preferable
 • Good command of English

15-Aug-17

 

Applied
 • At least 10 years, Experience in Marketing
 • Good time management skills
 • Able to work under pressure

15-Aug-17

 

Applied
 • At least 5 years of experience in marketing
 • Good command of English
 • Be able to work under pressure

15-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in HRM or HRD
 • 3-5 years experiences in HR filed
 • Be able to work under pressure

15-Aug-17

 

Applied
 • Minimum 8 years work experience in External
 • Positive attitude at work and good team player
 • Fluent in English both written and spoken

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years work experience in External
 • Positive attitude at work and good team player
 • Good analytical, communication, interpersonal

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.