• อายุระหว่าง 23- 28 ปี การศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

17-Aug-17

 

Applied
  • อายุระหว่าง 23- 28 ปี การศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

16-Aug-17

 

Applied
  • การศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมสาขาเครื่องกล
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • มีใบขับขี่รถยนต์

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.