• มีประสบการณ์ด้านการทำระบบคุณภาพ เกี่ยวกับอาหาร
  • มีทักษะการติดต่อสื่อสารและการประสานงานที่ดี
  • ธุรกิจอาหาร ขนมอบแห้งและผลไม้อบแห้ง

01-Apr-20

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?