• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • GPA ไม่ต่ำกว่า 2.70
  • วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?