• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์หรือสถาปัตยกรรม
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปทางด้านพัฒนาธุรกิจ Shopping
  • มีระเบียบวินัยในการทำงาน

35 mins ago

 

Applied
  • จัดทำ Feasibility Study /Cash flow projection
  • จัดหา Financing ให้กับบริษัท
  • จัดทำรายงานให้ฝ่ายบัญชี

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.