• มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?