• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์ด้านงาน Digital Marketing มากกว่า 1 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

19-Mar-19

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีสาขา Food Science สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

19-Mar-19

THB20k - 25k /month

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีค่าคอมมิสชั่นให้

19-Mar-19

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?