• เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ld
 • ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปวช.- ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน
 • ช่างเชื่อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ม.6 หรือเทียบเท่า, ปวช. – ปวส.
 • เชื่อมโลหะเกี่ยวกับการซ่อมยานยนต์ อย่างน้อย 2 ปี

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ช่างอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ ด้านซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หญิง อายุ 24 -35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาภาษาจีน, การตลาด
 • ติดต่อการค้าระหว่างประเทศ อย่างน้อย 2 ปี

21-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบน้ำดี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรเคมี, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลระบบน้ำ 2 ปีขึ้นไป

21-Sep-17

 

Applied
 • อายุ 21-35 ปี
 • .วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-17

 

Applied
 • ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไขเครื่องจรักรระบบไฟฟ้า
 • วุฒิฯ ปวส ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า / อิเลคทรอนิกส์
 • มีความรู้ทางระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 30 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี, ป.โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม 7 ปีขึ้นไป

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมและดูแลระบบผลิตน้ำดี

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถปฎิบัติงานกับบริษัทฯได้

21-Sep-17

 

Applied
 • ทำหน้าที่เป็นพนักงานประจำรถดับเพลิง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิฯ ปวส สาขาไฟฟ้ากำลัง/ อิเลคทรอนิกส์
 • ความรู้ทางระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีใบอนุญาตขับรถขนส่ง ประเภท 2,3 หรือตามประเภทรถ

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน

21-Sep-17

 

Applied
 • Complete management of the manufacturing facility
 • Bachelor’s degree or higher in any field
 • At least 10 years of management experiences

21-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบน้ำดี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรเคมี, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลระบบน้ำ 5 ปีขึ้นไป

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ช่างอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ ด้านซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ เศรษฐศาสตร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษพูด อ่าน เขียน ได้ดี

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 -40 ปี
 • วุมิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในสายงานวางแผน 2-5 ปี

21-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.