• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

19-Jan-18

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ ปฏิบัติงานแบบหมุนเวียน

19-Jan-18

 

Applied
 • Perform portfolio deep-dive in difference perspect
 • Leverage analytical framework and portfolio insigh
 • Identify patterns, trends in complicated data/info

19-Jan-18

 

Applied
 • Statistics, Operations Research, Engineering
 • At least 2 years workingstatistics forecasting
 • Supply chain, marketing research, or economics

19-Jan-18

 

Applied
 • Master of Laws (LL.M) and Bachelor of Laws (LL.B)
 • specific and foreign law on derivative transaction
 • Provide legal consultation and legal services

19-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree or higher in HR, Business Administration
 • 7 years of experience in HR strategy
 • Design and develop Learning Journey

19-Jan-18

 

Applied
 • Degree in Economics, Business, Accounting, Finance
 • Experience in banking operational areas
 • Excellence written and verbal communication skills

19-Jan-18

 

Applied
 • Degree in Economics, Business, Accounting, Finance
 • Experience in banking Relationship Management
 • Excellence written and verbal communication skills

19-Jan-18

 

Applied
 • Experiences in Insurance Management
 • Define problems, collect data, establish facts
 • Good interpersonal and problem-solving skills

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการตลาดหรือด้านที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานด้านการจัดงานอีเว้นท์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • วางแผนงานและจัดกิจกรรมพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • Degree or higher in General Management
 • 2 - 4 years’ experience in administrative
 • Provide secretarial duties as well as supporting

19-Jan-18

 

Applied
 • Maintain enterprise-level fraud risk policy
 • Conduct fraud risk assessments on new product
 • Present of fraud risks, control concerns

19-Jan-18

 

Applied
 • cyber security, technology risk management
 • Conduct fraud risk assessments
 • Facilitate the risk assessment process

19-Jan-18

 

Applied
 • At least 5 years of experience in Banking
 • Compliance, Operational Risk and Audits is a plus
 • investment, insurance, deposit and banking product

19-Jan-18

 

Applied
 • Minimum of 2-year experiences in KPI-Incentive
 • Performance Management function
 • Microsoft Office. Skillful in Excel is A MUST

19-Jan-18

 

Applied
 • Degree or higher in General Management
 • 0 - 2 years’ experience in administrative
 • Provide secretarial duties as well as supporting

19-Jan-18

 

Applied
 • Engage and acquire new clients per target
 • Prepare account plan and acquisition game plan
 • Equip with in-depth knowledge of SCB products

18-Jan-18

 

Applied
 • Credit Admin & Services
 • Team Manager/Manager
 • Operational Controls

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Finance, Accounting or Business Administ
 • Functional Trainee
 • Finance, Investor Relations, Group Treasury

18-Jan-18

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการตลาด
 • มีทักษะในการเจรจา การนำเสนอ รักงานบริการและงานขาย
 • ประสานงานในการจัดทำกิจกรรมทางการตลาด

18-Jan-18

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

18-Jan-18

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

18-Jan-18

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

18-Jan-18

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

18-Jan-18

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

18-Jan-18

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

18-Jan-18

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

18-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • สื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

18-Jan-18

 

Applied
 • Labor Law Knowledge Skills
 • At least 5-year experience in HR generalist role
 • Bachelor’s degree or higher in HRM/ related field

18-Jan-18

 

Applied
 • 3 years experiences in Knowledge Management system
 • Degree or higher in Business Administration
 • Computer literacy and good command of English

17-Jan-18

 

Applied
 • Minimum of 2 years’ experience
 • Effective communication skills in English
 • Co-ordinate with other BU and project members

17-Jan-18

 

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • Experiences in knowledge management system
 • Excellent communication skills

17-Jan-18

 

Applied
 • Minimum 3 years of experience in banking business
 • Basel, SAS, and IFRS9 would be advantage
 • Finance/Economics/MBA major in Finance

17-Jan-18

 

Applied
 • 5 years of Banking Knowledge - SME
 • Strong knowledge of MIS / Portfolio Management
 • Computer (Programming): SAS, SQL (Plus)

17-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3-5 ปี
 • มีทักษะในการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง

16-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Bancasuurance ประกัน
 • มีความรู้ด้านประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
 • ตลาดประกันและระเบียบปฏิบัติของประกัน

16-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in finance, accounting
 • 2 years working experience in Commercial Banking
 • Good interpersonal and negotiation skills

16-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการลูกค้า
 • ปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆ หรือสาขาแบบหมุนเวียนได้

16-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในด้านการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับสถาบันการเงิน
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้

16-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ และความรู้ในด้านสินเชื่อหรืองานธนาคาร
 • มีความรู้ในการทำ Data Base & Reports
 • ประสบการณ์ในการทำ Project และ ทดสอบระบบ (UAT)

15-Jan-18

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรีด้านการตลาดหรือด้านที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานด้านการจัดงานอีเว้นท์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • วางแผนการใช้งบประมาณการจัดงาน

15-Jan-18

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรีด้านการตลาดหรือด้านที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานด้านการจัดงานอีเว้นท์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

15-Jan-18

 

Applied
 • Statistics, applied Mathematics, Economics, Quan
 • 2 years of financial services experience
 • Validation experience is a plus

15-Jan-18

 

Applied
 • 10 years’ experience in project or program mnt.
 • Ability to align multiple trend and ideas
 • Ability to work in a fast-paced environment

15-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Industrial Engineer
 • Explore and identify new innovative technology
 • Experience in multi-project managements

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing
 • At least 8 years experiences in cross sell mkt
 • Professional in MS Office (Tableau, SAS, SQL)

15-Jan-18

 

Applied
 • At least 5 years experience in cross sell marketin
 • Bachelor or higher in Business or Marketing
 • Operational and system processes knowledge

15-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.