• จบการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท
 • ประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร 2 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษได้ดี

35 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Finance
 • Minimum 3 years on client services
 • Strong communication skills

10 hours ago

 

Applied
 • Master's Degree
 • At least 2 years of experience
 • Excellent interpersonal skills

10 hours ago

 

Applied
 • Responsible to lead technical support team
 • Bachelor degree in any field with at least 10 year
 • At least 5 years of experience working

15 hours ago

 

Applied
 • Analyze, select, monitor and maintain relationship
 • Degree in Business Administration
 • Knowledge of SEC regulation

15 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

16 hours ago

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

16 hours ago

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Finance
 • Minimum 3 years on corporate trust sales
 • Strong communication skills

16 hours ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการตลาด
 • มีทักษะในการเจรจา การนำเสนอ รักงานบริการและงานขาย
 • ประสานงานในการจัดทำกิจกรรมทางการตลาด

17-Jul-18

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Finance, Economics
 • At least 1 year working experience in commercial
 • Good command of written and spoken English

17-Jul-18

 

Applied
 • Strong negotiation skill with creative mindset
 • Create new solution and tools to help SME customer
 • Initiate campaigns/activities for targeting (SME)

17-Jul-18

 

Applied
 • Degree or higher in related field
 • 2 - 4 years’ experience in administrative
 • Provide secretarial duties as well as supporting

17-Jul-18

 

Applied
 • Degree or higher in finance, accounting, economics
 • 5 years of work experience in consulting
 • Outstanding analytical and interpersonal skills

17-Jul-18

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์
 • มีใจรักในงานบริการ และ มีทักษะการสื่อสาร

17-Jul-18

 

Applied
 • Good communication and strong leadership skills
 • Good command in English both written and spoken
 • Good computer literacy

17-Jul-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท
 • ประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร 2 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษได้ดี

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Engage and acquire new clients per target
 • Prepare account plan and acquisition game plan
 • Equip with in-depth knowledge of SCB products

16-Jul-18

 

Applied
 • ให้คำแนะนำ และเชิญชวนลูกค้าให้ใช้บริการธุรกรรมผลิต
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

16-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3-5 ปี
 • มีทักษะในการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง

16-Jul-18

 

Applied
 • Data Science, Technology, Engineering or Math
 • Python, C++, R, VBA, SQL and Matlab
 • Data sets and developing statistical models

16-Jul-18

 

Applied
 • 3 years experiences in Knowledge Management system
 • Degree or higher in Business Administration
 • Computer literacy and good command of English

16-Jul-18

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีทักษะทางด้านการคำนวณพอสมควร
 • ทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ

13-Jul-18

 

Applied
 • Minimum 3 years of experience in banking business
 • Basel, SAS, and IFRS9 would be advantage
 • Finance/Economics/MBA major in Finance

13-Jul-18

 

Applied
 • 5-10 years of experience as program director
 • Bachelor or Master degree in Finance/Economics
 • A business acumen with a strategic ability

13-Jul-18

 

Applied
 • 5-10 years of proven experience as program
 • Bachelor or Master degree in Finance/Economics
 • Excellent organizational and leadership skills

13-Jul-18

 

Applied
 • Credit Risk Scoring Models
 • AIRB Basel II Segmentation Models
 • Pillar 2 Analysis - Stress Test, Economic Capital

13-Jul-18

 

Applied
 • cyber security, technology risk management
 • Conduct fraud risk assessments
 • Facilitate the risk assessment process

13-Jul-18

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Statistics
 • 5 years of experience as Team Lead
 • Good background in risk management

12-Jul-18

 

Applied
 • Perform portfolio deep-dive in difference perspect
 • Leverage analytical framework and portfolio insigh
 • Identify patterns, trends in complicated data/info

12-Jul-18

 

Applied
 • 3-5 years’ experience in project management
 • Bachelor's or Master’s Degree in Computer Science
 • Good understanding of web programming

12-Jul-18

 

Applied
 • Bachelor degree / Master degree in Business Admin
 • Experienced in Business Analyst, Customer Service
 • Knowledge on consumer banking, personal loan

11-Jul-18

 

Applied
 • Define, implement, and maintain organization
 • Provide guidance and coaching
 • Oversee the progress and performance

10-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • lead to leverage versatile technical capabilities
 • Develop prototypes and run experimentation
 • Evaluate data management, data quality

10-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in finance, accounting
 • 3-5 years of working experience in research
 • Strong writing and presentation skills

10-Jul-18

 

Applied
 • Tax Lawyer
 • Banking
 • Legal

10-Jul-18

 

Applied
 • 2-3 years of development or strategy
 • Assist People Transformation Team
 • Keep record and maintain the resource database

09-Jul-18

 

Applied