• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • การวางแผนการปฏิบัติงาน และการบริการลูกค้า

2 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์ผลงานสาขา โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ
 • หาสาเหตุพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ปัญหา
 • ออกแบบพัฒนารายงานในการติดตามผลงานของสาขา

2 hours ago

 

Applied
 • Provide legal advice to other officers of the Bank
 • Negotiate and discuss with external vendors
 • Review vendor’s form of technology or IT contract

3 hours ago

 

Applied
 • Possess CFP and Investment Planner licenses
 • Possess CFA or CISA licenses is an advantage
 • 3 years experience in investment advisory Function

3 hours ago

 

Applied
 • Research and analysis on debt securities
 • Report current and trend
 • rovide data for internal credit scoring

12 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree in Laws.
 • 5-10 years in leading financial institutional.
 • Good command of English.

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in related fields
 • 10 years of relevant work experience
 • and 5 years in HR experience required

23-Aug-17

 

Applied
 • Degree in Economics, Business, Accounting, Finance
 • Experience in banking operational areas
 • Excellence written and verbal communication skills

23-Aug-17

 

Applied
 • Engage and acquire new clients per target
 • Prepare account plan and acquisition game plan
 • Equip with in-depth knowledge of SCB products

23-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Engineering
 • Ability to manage Agile and Non-Agile projects
 • 4+ years of program/project management experience

23-Aug-17

 

Applied
 • PowerShell scripts and Active directory skills
 • End User Software License management
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science

23-Aug-17

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • หากมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อ
 • สามารถขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้

23-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher
 • Prior experience in banking or management
 • Excellent communicator (Thai and English)

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • Good communication skills both written and spoken
 • Proven experience in management consulting

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree
 • Computer Science, e-Learning
 • 2 years’ experience in designing

23-Aug-17

 

Applied
 • Investigate on incidents and proactively gather th
 • Take the lead role to perform root cause analysis
 • Provide sound conclusion and summary of fact

22-Aug-17

 

Applied
 • Maintain enterprise-level fraud risk policy
 • Conduct fraud risk assessments on new product
 • Present of fraud risks, control concerns

22-Aug-17

 

Applied
 • Credit Risk Scoring Models
 • AIRB Basel II Segmentation Models
 • Pillar 2 Analysis - Stress Test, Economic Capital

22-Aug-17

 

Applied
 • cyber security, technology risk management
 • Conduct fraud risk assessments
 • Facilitate the risk assessment process

22-Aug-17

 

Applied
 • Fund Management Client Services
 • Financial Advisory
 • Portfolio Analysis

22-Aug-17

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
 • รักงานบริการ และ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

22-Aug-17

 

Applied
 • 3-5 years of management experience
 • Manage day-to-day team operation
 • Develop approach and workplan on L&D Strategy

22-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน

22-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ

22-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน

22-Aug-17

 

Applied
 • สรุปรายงานผลการตรวจสอบ โดยสถาบันกำกับประจำปี
 • ศูนย์กลางในการประสานงาน ติดตามความคืบหน้า
 • การประสานประเด็นความเสี่ยงตามข้อกำหนด

21-Aug-17

 

Applied
 • Labor Law Knowledge Skills
 • At least 5-year experience in HR generalist role
 • Bachelor’s degree or higher in HRM/ related field

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Admin
 • Minimum 10 years experience in Corporate Strategy
 • Business Development, or Strategy Consulting

21-Aug-17

 

Applied
 • over 5 years of related experience
 • Plan, manage and monitor the Banking Foundation
 • Manage vendors, partners, agency relationship

21-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • ศึกษาข้อมูลวิเคราะห์และประเมินความต้องการของลูกค้า
 • รักงานบริการลูกค้า

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or master degree in the field of Computer
 • Good understanding of Web technologies
 • Good understanding of e-learning standard

21-Aug-17

 

Applied
 • 1-2 years experience in Corporate Strategy
 • Management, Accounting & Finance background
 • Strong qualitative and qualitative analysis skills

21-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • สมัครงานสาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร(ชลบุรี) ชั้น3

21-Aug-17

 

Applied
 • Understand reporting capability of all platforms
 • Bachelor or master degree in the field of Computer
 • 3 years’ experience in learning analytics & KPI

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or master degree in the field of Computer
 • 3 years’ experience in LMS
 • Engineer, or Educational Technology

21-Aug-17

 

Applied
 • Graduate with min 5 years of related experience
 • Good communication skills in English
 • Detailed and result oriented

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science, Computer
 • At least 2yearsexperience in IT Support of Banking
 • Experience in developing MS SQL Server

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Good communication skills both verbal and written
 • 2-5 years of relevant IT QA experience in Banking

21-Aug-17

 

Applied
 • 2-3 years working experience in project management
 • Experience working in a team-oriented
 • Research and provide solutions

21-Aug-17

 

Applied
 • Degree in Economics, Business, Accounting
 • Good communication skills in English
 • Develop operations’ process analysis and strategy

21-Aug-17

 

Applied
 • 3 years experience in credit card or retail
 • Graduate or higher in Economic, Financial
 • Set strategy for card usage on premium segment

20-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experience in credit card or retail
 • Graduate or higher in Marketing, Economic,
 • Launch marketing campaigns to support card usage

20-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Supervises and monitors overseas branches
 • Participates in day-to-day support functions
 • Manage and assist to set budget for capital

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
 • มีความรู้ด้านกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Support the development and execution of strategic
 • Conduct research and analyses
 • Conduct analysis, feasibility study and risk

18-Aug-17

 

Applied
 • Prepare, run and execute projects for the key SCB
 • Manage working teams on a day to day basis
 • Align with stakeholders across the organization

18-Aug-17

 

Applied
 • Experience over 1 year in PMO / Project Management
 • Experience in project financing
 • Bachelor’s degree or higher in HRM/ related field

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Define, implement, and maintain organization
 • Provide guidance and coaching
 • Oversee the progress and performance

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.