• ปริญญาตรี สาขาการเงิน - การธนาคาร
  • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านเงื่อนไขการรับจ่ายเงินของเจ้าหนี้

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.