• วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์การขายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า10ปี
  • สามารถอ่าน พูด เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

17-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?