• จบปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ในงานธุรการของฝ่ายขายอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถทำงานวันเสาร์ได้

21-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?