• วุฒิ ปวส.- ป.ตรี
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที
  • มีความสามารถด้าน คอมพิวเตอร์ กราฟฟิค

12-Dec-18

 

Applied
  • งานออกแบบออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
  • งานติดต่อประสานงานกับทฝ่ายต่างๆ ของโรงพิมพ์
  • งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์

10-Dec-18

 

Applied
  • วุฒิ ปวส.- ป.ตรี
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที
  • มีสัมพันธภาพที่ดี

10-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?