• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี
  • มีความกระตือรือร้น และรับผิดชอบในการทำงาน

16-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.