• มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี
  • มีความกระตือรือร้น และรับผิดชอบในการทำงาน
  • มีความคิดสร้างสรรค์และพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?