• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 35-45 ปี
  • ประสบการณ์ทำงานในสายงาน 10 ปีขึ้นไปในสายงาน

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดทำบัญชีตรงตามมาตราฐาน
  • จัดทำรายงานการแสดงผลงบการเงิน จัดทำ Budget
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการลงบัญชีต่างๆ

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.